top of page

5 HABITATGES UNIFAMILIARS ARRENGLERATS

Projecte i Direcció d'Obra: Pere Pascual

Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut: Xavier Checa

Promotor: Projectes Naiva-3

Es tracta d'un projecte de construcció de 5 habitatges unifamiliars arrenglerades situades a la Riera de Tiana 52 (Tiana). S'ha tingut especial cura amb la protecció del mur de la riera catalogat per l'Ajuntament de Tiana i amb l'elecció dels materials durant l'obra per ser el més respectuosos amb l'entorn.
La fonamentació està realitzada amb micropilotatge i encepats, a més a més d'un mur de contenció per a salvar el desnivell existent al terreny per la part superior. La resta de l'estructura està realitzada amb pilars de formigó armat i forjats reticulars. L'ACS està realitzada per aerotermia.

bottom of page