top of page

Projectes Tècnics

Des de xcarquitectura s'ofereix un servei de gestió integral de projectes tècnics. Des de petites reformes a grans rehabilitacions.

 

  • Projectes d'Obra Nova

Realització de projectes bàsics i d'execució, incloent-ho tota la documentació tècnica necessària elaborada per l'equip tècnic de col·laboradors, arquitectes i enginyers.

 

  • Projectes d'Activitat

Realització de projectes tècnics per a llicències d'obres i per a llicències d'activitats de locals comercials. Més info

 

  • Projectes de Rehabilitació

Realització de projectes tècnics de rehabilitació d'edificis (façanes, cobertes, patis, reforços estructurals, instal·lacions, millores d'accessibilitat...). Més info

 

  • Projectes de Reforma

Realització de projectes de reformes interiors d'habitatges. (canvis de distribució, instal·lacions i interiorisme)

 

  • Projectes d'Enderroc

Realitazció de projectes tècnics d'enderroc d'edificacions existents.

 

  • Projectes de Bastides

Realització de projectes de bastides per a la obtenció de la llicència municipal corresponent.

 

  • Amidaments i Pressupostos

Realització d'amidaments per a obres de contrucció i reformes, i obtenció de pressupostos mitjançant constructores i industrials qualificats.

 

  • Aixecament de plànols

Realització de plànols d'arquitectura.

 

 

bottom of page