top of page

Informes, Dictamens i Peritatges

  • Informe Tècnic

Un informe és l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, etc., o bé en l'examen de la qüestió que es considera, sense pronunciar-se en consideracions que vagin més enllà de la simple observació, sense emetre opinió tècnica. És una constatació dels fets, però sense establir-ne les causes, ni els sistemes ni els costos de reparació.

 

  • Dictamen

Un dictamen és l'exposició per escrit de l'opinió que emet el tècnic sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada sobre la base de l'informe. En el dictamen s'estableixen les causes, els sistemes i els costos de la reparació segons la opinió del tècnic.

 

  • Peritatge

És l'informe o dictamen destinat a servir de prova pericial. Pot ser sol·licitat per un jutge o per qualsevol de les parts en litigi.

 

Des de xcarquitectura s'ofereixen els serveis de redacció d'Informes, Dictamens i Peritatges. Pot demanar pressupost sense compromís.

bottom of page