top of page

Rehabilitació d'Edificis

Per als projectes de rehabilitació d'edificis és molt important l'estudi previ de les patologies, per a poder redactar un projecte tècnic idoni a les necessitats de l'edifici i realitzar la direcció de l'obra sense sorpreses. Dins del servei de Rehabilitació d'Edificis hi figura:

 

 • Diagnòsi de patologies de l'edifici:

  • ​Patologies estructurals

  • Humitats

  • Estètica de l'edifici

 • Actuacions sobre l'envolvent de l'edifici:

  • Façanes, mitgeres i patis interiors

  • Cobertes 

  • Terres

 • Reparació d'elements estructurals:

  • Estructures de fusta, formigó armat, acer, murs de càrrega, estructures mixtes….

 • Elecció de sistemes constructius:

  • ​Tria de la solució òptima per a la rehabilitació

  • Valoració de sistemes constructius més sotenibles

  • Valoració del cost de cada sistema

 • Millora en l'eficiència energètica:

  • De l'envolvent (façanes, mitgeres, patis i cobertes)

  • De les instal·lacions de climatització.

  • De la instal·lació d'il·luminació.

  • Incorporació d'energies renovables.

 • Millores d'Accessibilitat: 

  • Instal·lació d'Ascensor 

  • Rampes i supressió de barreres arquitectòniques

 • Orientació professional:

  • En subvencions públiques existents.

  • En la contractació d'obres. 

bottom of page