top of page

Consultoria Bioclimàtica

  • Anàlisi meteorològic

Anàlisi de les condicions meteorològiques de la ubicació del projecte.

 

  • Anàlisi urbanístic

Anàlisi urbanístic mitjançant l'anàlisi físic de la realitat de l'espai urbà en termes de matèria, aigua i energia, i l'anàlisi de l'ús en termes de mobilitat, consums, activitats i rendes.

 

  • Estudi solar

Estudi solar per a la optimització les proteccions solars de l'edifici i la ubicació de les plaques solars.

 

  • Anàlisi bioclimàtic

Anàlisi passiu de l'edifici per a determinar els índex de comfort sense climatització. (Arquitectura Bioclimàtica)

 

  • Càlcul de demandes energètiques

Càlcul de demandes de calefacció i refrigeració per a satisfer les necessitats de comfort interior de l'edifici.

 

  • Anàlisi d'il·luminació

Anàlisi de l'il·luminació natural existent a l'interior de l'edifici i proposta d'il·luminació artificial per a complementar-la. 

 

  • Certificats d'Eficiència energètica

Realització del Certificat d'Eficiència Energètica amb les eines oficials de certificació.

 

  • Cumpliment CTE

Verificació del cumpliment del Codi Tècnic DB-HE i DB-HR.

bottom of page