top of page

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Des de xcarquitectura s'ofereix a particulars, comunitats de propietaris i professionals del sector immobiliàri un servei integral d'Inspecció Tècnica d'Edificis que permet passar la ITE de forma senzilla, econòmica i transparent.

 

 • Cost de la ITE:

Ajustem el pressupost a les característiques i situació de l'edifici. Demanin'ns pressupost i li farem arribar el més aviat possible.

El servei inclou: 

- Inspecció visual

- Redacció i visat de Informe Tècnic

- Tramitació del Certificat d'Aptitud

 

 • Què és la ITE?

L'Informe ITE és una inspecció visual en la que es comproben les condicions de seguretat, estabilitat i consolidació estructural dels edificis. 

 

 • Quan ens toca passar la ITE?

  • Segons antiguitat, per a edificis plurifamiliars:

   • Entre 1951 i 1960 -> Fins al 31 de desembre de 2015

   • Entre 1961 i 1971 -> Fins al 31 de desembre de 2016

   • A partir de 1971 -> L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

  • Segons antiguitat, per a habitatges unifamiliars:

   • Anteriors a 1900 -> Fins al 31 de desembre de 2016

   • Entre 1901 i 1930 -> Fins al 31 de desembre de 2017

   • Entre 1931 i 1950 -> Fins al 31 de desembre de 2018

   • Entre 1951 i 1960 -> Fins al 31 de desembre de 2019

   • Entre 1961 i 1975 -> Fins al 31 de desembre de 2020

   • A partir de 1975 -> L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 • Quina vigència té el Certificat d'Aptitud?

 • I un cop obtingut el Certificat d'Aptitud què s'ha de fer?

Un cop rebut l'informe de la inspecció tècnica, la propietat de l'immoble d'habitatges ha de:

 • Presentar directament o mitjançant representant autoritzat l'informe davant l'Agència de l'Habitatge o de les administracions locals que hagin assumit la competència per a emetre certificats.

 • Executar de manera immediata i urgent l'adopció de les mesures cautelars indicades en l'informe en el supòsit que no s'hagin executat anteriorment.

 • Aprovar un programa de rehabilitació en el termini d'1 any quan existeixin deficiències en l'edifici. Quan aquestes siguin greus o molt greus, el termini serà de 6 mesos. Aquest programa requereix la supervisió de tècnics amb titulació habilitant.

 • Constituir un fons de reserva per afrontar les despeses que es derivin de l'execució de les obres previstes en el programa.

 • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació de l'elaboració i presentació de l'IITE, així com del programa de rehabilitació de del seu compliment.

bottom of page