top of page

Direcció d'Obres

 • Direcció d'Execució d'Obres (DEO) d'obres noves

  • Control de Qualitat (recepció de materials, assaigs de formigó, certificats d'acer...segons CTE)

  • Control d'execució de l'obra (replantejament, correcte execució i verificacions segons projecte i legislació aplicable)

  • Control d'obra acabada (recopilació de documentació, assaigs pertinyents i certificat final d'obra)

 

 • Direcció d'Obra (DO) de rehabilitació i reforma

  • Seguiment de l'obra segons projecte i ordenances (replanteig, anotacions al llibre d'ordres i assistències...)

  • Control d'execució de l'obra (replantejament, correcte execució i verificacions segons projecte i legislació aplicable)

  • Control d'obra acabada (recopilació de documentació, assaigs pertinyents i certificat final d'obra)

 

 • Control Econòmic de l'obra

  • Comparació d'ofertes

  • Contractació d'oficis

  • Programació d'obra

  • Control de costos

 

 • Coordinació amb OCT

  • Coordinació amb OCT per a la tramitació de la documentació necessària per a la obtenció dels informes contractats a l'obra.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page