top of page
IMG_5022.jpg
IMG_5059.jpg
IMG_5056.jpg

EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES

Projecte i Direcció d'Obra: Antoni Poch

Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut: Xavier Checa

Promotor: Projectes Naiva-3

Es tracta d'un projecte de construcció de edifici plurifamiliar de 8 habitatges situat al Carrer Madoz 25 de Badalona.
La fonamentació està realitzada amb pous i sabates de fonamentació, a més a més d'un mur pantalla preexistent. La resta de l'estructura està realitzada amb pilars de formigó armat i forjats reticulars. L'ACS està realitzada per plaques solars.

bottom of page