top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES

Projecte i Direcció d'Obra: Francesc Padrós

Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut: Xavier Checa

Promotor: Particular

Es tracta d'un projecte de construcció de edifici plurifamiliar de 5 habitatges situat al Carrer Guifré 88 de Badalona.
La fonamentació està realitzada amb llosa de formigó armat i murs de contenció. La resta de l'estructura està realitzada amb pilars de formigó armat i lloses de formigó. L'ACS està realitzada per plaques solars.

bottom of page