top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 6 HABITATGES I TRASTERS

Projecte i Direcció d'Obra: Carles Pasquina i Diego Pabón

Direcció d'Execució d'Obra i Seguretat i Salut: Xavier Checa

Promotor: Trial Consulta

Es tracta d'un edifici plurifamiliar d'obra entre mitgeres situat al Carrer Arizala 26 de Barcelona. Consta de soterrani, planta baixa, altell, i cinc plantes pis. La fonamentació de l'edifici és mitjançant llosa i murs de contenció de formigó armat. La resta de l'estructura és de pilars de formigó armat i forjats reticulars.

bottom of page