top of page

EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES

Projecte i Direcció d'Obra: Moliner Office Architects

Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut: Xavier Checa

Promotor: Projectes Naiva-3

Es tracta d'un projecte de construcció de edifici plurifamiliar de 10 habitatges situat al carrer Anselm Clavé 54 de Badalona.
La fonamentació està realitzada amb murs pantalles. La resta de l'estructura està realitzada amb pilars de formigó armat i forjats reticulars. L'edifici disposa d'aerotermia per a ACS i climatització, i zona ajardinada amb piscina.

bottom of page